Tävlingsinformation

(Senast uppdaterad 2017-09-11)

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 16 SEPTEMBER 2017

10 km löpning för alla, från elitlöpare till joggare, individuellt eller i lag. Tidtagning, lägsta ålder 13 år.
10 km-loppet ingår i Boråsklassikern och är sanktionerat av Svenska Friidrottsförbundet. Banan är kontrollmätt av förbundsbanmätare för Svensk Friidrott.
6 km löpning med tidtagning, individuellt eller i lag, lägsta ålder 11 år. Ej kontrollmätt sträcka.
6 km stavgång/gång, en särskild klass för alla som vill gå med eller utan stavar. Möjlighet att välja tidtagning för de som önskar.
Lilla Kretsloppet 2 km med tidtagning individuellt eller i lag för barn 7-12 år.
Knattekretsloppet 400 m för barn till och med 6 år (utan tidtagning).

INFORMATION OM NÄR DITT STARTBEVIS FINNS TILLGÄNGLIGT

Från och med den 7 september kan du skriva ut ditt startbevis på ”Min sida”. OBS! ett sms kommer även att skickas till dig som angivit ditt mobilnummer vid anmälan Sms:et skickas den 7 september (gäller endast individuell anmälan). Vi ser gärna att du visar upp ditt sms vid avhämtning av nummerlappen. Tänk på miljön.
För lag gäller följande: Startbeviset finns att skriva ut på Vår lagsida från 7 september. Skall uppvisas vid uthämtning av lagets nummerlappar.

ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan kan göras på hemsidan t.o.m. tävlingsdagen, senast en timma före respektive sträckas starttid. Anmälan kan göras i Kretsloppets informationstält på Stora Torget 14-16 september på följande tider: 14/9-15/9 kl. 10.00 -18.00 och 16/9 från kl. 08.30 fram till en timma före respektive sträckas starttid. Anmälan till 400 m samt stavgång/gång utan tidtagning kan göras fram till 30 minuter före starttid.

Anmälningsavgifter

Sträcka Fram t.o.m. 30 juni 1 juli - 27 augusti 28 augusti – 16 september
10 km löpning 370 kr 430 kr 490 kr
6 km löpning 370 kr 430 kr 490 kr
6 km Stavgång/gång 370 kr 430 kr 490 kr
2 km, Lilla Kretsloppet 195 kr 195 kr 195 kr
400 m, Knattekretsloppet 120 kr 120 kr 120 kr

Familjerabatt 100 Kr
Nytt för i år är familjerabatt. När ni anmäler 2 vuxna (oavsett sträcka 10 km eller 6 km) och 2 barn (oavsett sträcka 400m eller 2 km) vid ett och samma anmälnings/betaltillfälle, så erhålls automatiskt Kretsloppets familjerabatt på 100 kr. som dras från ordinarie total anmälningsavgift.

Ungdomsrabatt 100 Kr
Nytt för i år är ungdomsrabatt. När ungdom 13-16 år anmäls till 10km eller ungdom 11-16 år anmäls till 6 km, så erhålls automatiskt Kretsloppets ungdomsrabatt på 100 kr. som dras från ordinarie anmälningsavgift.

Pensionärsrabatt 70 Kr
Nytt för i år är pensionärsrabatt. Alla som har fyllt 65 får rabatt på 70 kr vid anmälan till 10 km, 6 km eller 6 km stavgång/gång.

Betalningssätt individuell anmälan. Du betalar enkelt anmälningsavgiften på hemsidan direkt med kontokort (MasterCard, Visa), eller internetbank (Swedbank). Du kan anmäla och betala för flera deltagare vid ett och samma betalningstillfälle. Betalningsmottagare är Korpen Borås.

Du kan också betala genom att i förväg köpa värdebevis. Du registrerar dig sedan enkelt genom att gå in på anmälan här på hemsidan, väljer sträcka och fyller i övriga uppgifter i anmälningsformuläret och slutligen anger du din värdebeviskod när du kommer till betalning.


Värdebevis för alla sträckorna säljs fr.o.m. den 20 mars hos:
Fotriktigt, Borås City Holmsgatan 2 i Borås
(Källbäcksrydsgatan 2 från och med den 4/4)
Korpen Borås Allégatan 59 Borås
Borås Turistbyrå Eriksonsplatsen 3 BORÅS
Studenter på Högskolan i Borås kan köpa
värdebevis till rabatterat pris på Borås Turistbyrå

Hos Korpen kan du också få hjälp med att registrera din anmälan.

Bekräftelse på anmälan. När din anmälan och betalning är registrerad på Kretsloppets hemsida får du ett e-postmeddelande som bekräftelse med inloggningsuppgifter användarnamn och lösenord till min sida. Du kommer med i den officiella startlistan och kan kontrollera dina uppgifter här på hemsidan.

Betalningssätt lag anmälan
Följande alternativ finns för företag, föreningar, organisationer och kompisgäng att betala anmälningsavgiften för lagets deltagare.

Alternativ 1
Mot faktura (Val av betalningsform anges när man registrerar och anmäler ett lag)

Alternativ 2
Direkt på hemsidan med kontokort (Master Card, Visa) eller med internetbank (Swedbank)

Alternativ 3
Köp/beställ värdebevis mot faktura (Obs. Anmälan kan genomföras då ni erhållit beställda värdebevis)

Bekräftelse på lag anmälan. När er laganmälan är registrerad på Kretsloppets hemsida får du som lagets kontaktperson, ett e-postmeddelande som bekräftelse med inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord till vår lagsida. Ni kommer med i den officiella startlistan och kan kontrollera era uppgifter här på hemsidan.

Fakturor
Fakturor utsändes med början vecka 36 - 37 till de som valt denna betalningsform.

Kretsloppet följer lagen om distanshandel
Allmänna villkor

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

Avbeställningsförsäkringen innebär att Kretsloppet i Borås återbetalar anmälningsavgiften om du personligen drabbas av skada eller akut sjukdom och inte kan delta i Kretsloppet 2017. Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg. Om du inte kan delta skickar du ditt läkarintyg till oss antingen via post till Kretsloppet i Borås, Allégatan 59, 503 37 Borås eller via mejl till kretsloppetboras@ikymer.se Det går även att skicka in läkarintyget efter loppet, dock högst en vecka efter. Avbeställningsförsäkringen kostar 50 kr och ska tecknas samtidigt med anmälan till Kretsloppet. Avbeställningsförsäkringen börjar gälla i samband med köpet och upphör i samband med att evenemanget påbörjas.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

En olycksfallsförsäkring ingår i anmälningsavgiften för alla deltagare. Vid eventuell skada kontakta Kretsloppet på telefon (Korpen Borås) 033-12 0410 för vidare information och skadeanmälan. Deltagande sker på egen risk.

BILDA LAG

Företag, föreningar, skolor, kompisar - bilda lag och delta tillsammans! Ett lag kan ha obegränsat antal deltagare, laget kan bestå av män och kvinnor och ha deltagare på en eller flera av följande sträckor. 6 km, 6 km stavgång/gång, och 10 km. Ta tillfället att bilda ett eller flera lag inom företaget, skolan, föreningen, eller med kompisarna och var med i årets stora löparfest. Alla kan vara med, det finns en sträcka för var och en!

För de yngre – 2 km Här kan lagen vara mixade, eller bestå av endast pojkar eller endast flickor från såväl skolor som föreningar och kompisar.

LAGTÄVLINGAR

Lagtävlingen avgörs enligt följande
Klass 1 Bästa företagslag Klass 2 Bästa föreningslag  
A) Herr/mixklass A) Herr/mixklass  
B) Damklass B) Damklass  

Slutresultat och placering i herr/mix respektive damklass avgörs av lagets snittid på 10 km- sträckan, beräknad på den sammanlagda tiden av lagets fyra bästa i (herr/mixklassen) respektive lagets 4 bästa damer i (damklassen). Vid anmälan väljer laget vilken klass, man önskar tävla i. A) Herr/mixklass eller B) Damklass. OBS. Endast föreningar tillhörande RF placeras i tävlingen under klass 2 bästa föreningslag. Företag, företags idrottsförening och övriga sammanslutningar placeras under klass 1 bästa företagslag.

2 km
Laget ska bestå av minst fyra deltagare och ingå i samma startgrupp. Laget kan vara mixat, eller bestå av pojkar eller flickor.

Startgrupp. 1 (11-12 år) Startgrupp 2 (9-10 år) Startgrupp 3 (7-8 år)
Lag med bäst snittid, beräknad på den sammanlagda tiden av lagets fyra bästa deltagare vinner. Lag med bäst snittid, beräknad på den sammanlagda tiden av lagets fyra bästa deltagare vinner. Lag med bäst snittid, beräknad på den sammanlagda tiden av lagets fyra bästa deltagare vinner.

Resultatlistor finns tillgängliga på "Vår lagsida" fr.o.m. 17 september 2017.

STARTBEVIS, STARTPAKET OCH NUMMERLAPPAR

Startbevis med information om var du ska hämta ditt startpaket med nummerlapp och informationsfolder (PM) med allt du behöver veta inför tävlingsdagen, finns att ladda ner på Min sida/Vår Lagsida, från och med 7 september.

Startbevis som SMS. Alla som angivit sitt mobilnummer och anmält sig senast 6 september får också startbevis direkt i mobilen. Skickas den 7 september.

Startpaket. Varje deltagare får nummerlapp med eget namn och fina erbjudanden från olika företag. De 8000 först anmälda till årets Kretslopp, oavsett sträcka garanteras Kretsloppets designade (Buff) Multiscarf.
Multiscarfen

OBS! Vid anmälan 28/8 - 16/9 gäller nummerlapp utan namn samt startpaket så långt lagret räcker.

Kretsloppets t-shirt till barn/ungdomar. De 1500 först anmälda till 400 m och 2 km garanteras dessutom årets designade Kretslopps T-shirt.
Se t-shirten

Nummerlappsutlämning sker torsdag 14 september och fredag 15 september kl. 10.00 -18.00 i Kretsloppets informationstält på Stora Torget. Lagdeltagares startpaket lämnas ut sampackade. För att få ut nummerlapp och startpaket ska du uppvisa ditt startbevis. Alternativ A) Visa upp ditt startbevis (SMS-meddelande) i mobilen. Alternativ B) Skriv ut och ta med ditt startbevis från Kretsloppets hemsida. Tillresande deltagare som inte haft möjlighet att hämta ut sina startpaket med nummerlapp kan hämta dessa på tävlingsdagen 16 september från Kl.08.30 och absolut senast 30 minuter innan det valda loppets starttid. PS. För undvikande av köer rekommenderas boende inom Borås, att hämta ut sitt startpaket torsdag - fredag!!

DESIGNAD FUNKTIONS T-SHIRT FÖR DELTAGARE PÅ 6 KM, 10 KM

Årets designade funktions t-shirt finns i en begränsad edition om 1200 exemplar, som beställningsvara när du anmäler dig till någon av följande sträckor. 6 km, 6 km stavgång/gång eller 10 km. Vill du vara en av endast 1200 som kan erhålla årets upplaga, gäller först till kvarn.

Funktions T-shirten finns både i dam- och herrstorlekar. Du beställer/betalar 2017 års funktions t-shirt vid anmälan. Ditt Pris 179 kr. (värde 340 kr).
Ingen reklam förutom Kretsloppets logga förekommer på årets funktions t-shirt
Se funktions t-shirten

MEDALJ TILL BARN/UNGDOMAR

Då Kretsloppet i Borås är ett miljöevent, där miljön står i fokus, delas endast medalj ut till samtliga barn/ungdomar. Medaljen erhålles vid målgång på 400 m (barn t.o.m.6 år) och på 2 km (7-12 år).

Se medaljen

MEDALJ FÖR DELTAGARE PÅ 6 KM och 10 KM

Nyhet! För dig som deltar på 6 km, 6km stavgång/gång eller 10 km har vi tagit fram en unik miljöanpassad medalj av återvunnen metall. Medaljen finns i begränsad upplaga och som beställningsvara när Du anmäler dig. Först till kvarn gäller! Du beställer/betalar Kretsloppets medalj 2017 vid anmälan.
Ditt pris 75 kr. Medaljen delas ut vid särskild avhämtningsdepå belägen efter målgång.

Se medaljen

DIPLOM

Du kan beställa Kretsloppets diplom för 2017 vid anmälan. Pris 50 kr. Diplomet skickas till din postadress veckan efter loppet.

Se diplomet

OMKLÄDNING

Omklädning/dusch erbjuds i år på Bäckängskolans idrottshall, som är belägen ca 500 m från tävlingscentrum. Detta med anledning av att Stadsparksbadet är stängt för ombyggnad 16/9. Bäckängskolans idrottshall håller öppet 16/9 kl. 09.30 - 18.00. Ombyte/dusch beställes/betalas vid anmälan. Pris för 400 m/2 km = 20 Kr och för 6 km/10 km = 40 kr. Entrébiljett till Ombyte/dusch medföljer i ditt startpaket, för dig som betalat för omklädning/dusch.
Se karta

KARTA ÖVER PARKERINGSPLATSER

På Kretsloppets karta över P-platser i centrala Borås, kan du enkelt se de parkeringsplatser som vi rekommenderar, de som ej rekommenderas och de som är avstängda. Du får här också information om respektive p-plats timkostnad, sms-kod och GPS-koordinater.
Se parkeringskartan

KRETSLOPPETS BEVAKADE CYKELPARKERING

Ta cykel till tävlingscentrum! Kretsloppet har tävlingsdagen iordningställt en bevakad kostnadsfri cykelparkering på Borås Energi och miljös p-plats Västerlånggatan 10.
Se karta

ÅK KOLLEKTIVT TILL TÄVLINGSCENTRUM

Vi rekommenderar alla att om möjligt åka kollektivt till tävlingscentrum, då uppemot 30 000 besökare inklusive löpare kommer besöka centrala Borås. Se Västtrafiks reseplanerare på Västtrafik

AVSPÄRRAT OMRÅDE FÖR TRAFIK

Se karta

ÅTERBETALNING, ÖVERLÅTELSE AV PLATSER

Återbetalning sker endast till den som tecknat Kretsloppets avbeställningsförsäkring (50 kr) och mot uppvisande av läkarintyg. Din startplats får inte överlåtas till någon annan. Av säkerhetsskäl måste vi veta att deltagaren är den person som är registrerad på ett visst startnummer. Olycksfallsförsäkring ingår i anmälningsavgiften.

MIN SIDA/VÅR LAGSIDA - ÄNDRINGAR

Dina personuppgifter, kontaktuppgifter, tävlingsuppgifter samt tröjstorlek har du möjlighet att själv ändra på Min sida/Vår Lagsida fram till och med 27 augusti, därefter kan inga ändringar göras förrän 14 - 16 september i Kretsloppets informationstält på Stora Torget. Vid anmälan från 28 augusti gäller nummerlapp utan namn samt startpaket så långt lagret räcker.

DITT BIDRAG TILL UTVALT MILJÖPROJEKT INOM VÄRLDSNATURFONDEN

Kretsloppet i Borås samarbetar med Världsnaturfonden -WWF, vilket innebär att du som privatperson eller företag är med och ger ett bidrag. 2017 kommer du som anmäler dig till Kretsloppet i Borås att bidra med 10 kr av din startavgift till WWF:s miljöprojekt. Du har också möjlighet att ge ett extra bidrag utöver de 10 kr som du bidrar med enligt ovan, till utvalt WWF-projekt. Med din hjälp kan vi göra ännu mer. Stöd vårt arbete på det sätt som passar dig bäst!

Tack för din insats - den behövs!

Projektet som vi valt ut tillsammans med WWF är:
Trädplantering
Hjälp WWF att förbättra framtiden för skogens djur och människor.

GODKÄNT LOPP

Godkännandet är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som deltagare. Arrangörer får sina lopp godkända genom att ansöka om sanktion hos Svensk Friidrott och därigenom förbinda sig att följa Svensk Friidrotts regelverk.

HÅLL TILL HÖGER

Om du under loppet känner att snabbare löpare kommer ikapp så håll till höger så de kan passera på vänster sida.

STARTTIDER OCH STARTGRUPPER

400 m. Knattekretsloppet. Starttider
Första start kl. 10.15 i höjd med korsningen Lilla Brogatan-Hallbergsgatan

Startgrupp Starttid
1:a start Knattekretsloppet 400 m Starttid 10:15
2:a start Knattekretsloppet 400 m Starttid 10:20
3:e start Knattekretsloppet 400 m Starttid 10:25

2 km. Lilla Kretsloppet. Starttider
Första start kl. 11.00 Sven Eriksonsgatan

Placeringsordning vid start

Startgrupp Starttid
Startgrupp 1: 11-12 år, vit nummerlapp Starttid 11.00
Startgrupp 2: 9-10 år, rött fält på nummerlappen Starttid 11.05
Startgrupp 3: 7-8 år, gult fält på nummerlappen Starttid 11.10


6 km. Starttid
Start kl. 12.00. Sven Eriksonsgatan

Startgrupp Starttid

Startgrupp 1 löpning med tidtagning, vit nummerlapp

Starttid 12.00


6 km Stavgång/Gång. Starttid
Start kl. 12.10. Sven Eriksonsgatan

Startgrupp Starttid
Startgrupp 2 med eller utan tidtagning, rött fält på nummerlappen. Insläpp i fålla 2 Starttid 12.10

Klocka vid målgång: Du som inte valt tidtagning (stavgång/gåing) kan läsa av din sluttid på klocka vid målgång.

Maxtid 6 km Stavgång/gång
Maxtiden i Kretsloppet, för stavgång/gång är 120 min. Målet stänger kl.14.10 och då måste alla vara i mål.

 

10 km Starttider
Första start kl. 14.00, Sven Eriksonsgatan
Ange din förväntade sluttid vid anmälan för att komma i rätt startgrupp. Startgrupp 1-3 startar med två minuters mellanrum, övriga med fyra minuters mellanrum.
Placeringsordning vid start.

 

Startgrupp Förväntad tid Starttid
Startgrupp 1 tidtagning dam- och herrelit tävlande för förening, vit nummerlapp Under 38 minuter

Starttid 14.00

Startgrupp 2 tidtagning, rött fält på nummerlappen 38-43 minuter

Starttid 14.02

Startgrupp 3 tidtagning, gult fält på nummerlappen 44-47 minuter

Starttid 14.04

Startgrupp 4 tidtagning, blått fält på nummerlappen 48-51 minuter

Starttid 14.08

Startgrupp 5 tidtagning, grönt fält på nummerlappen 52-54 minuter

Starttid 14.12

Startgrupp 6 tidtagning, orange fält på nummerlappen 55-57 minuter

Starttid 14.16

Startgrupp 7 tidtagning, cerise fält på nummerlappen 58-60 minuter

Starttid 14.20

Startgrupp 8 tidtagning, mörkblått fält på nummerlappen 61 minuter och över

Starttid 14.24

Maxtid 10 km
Maxtiden i Kretsloppet för 10 km är 100 min. från sista startgrupps starttid. Målet stänger kl.16.05  för 10 km. Klarar du inte denna maxtid, är Du välkommen till stavgång/gång 6 km.

TIDTAGNING

Din starttid registreras vid startlinjen, och sluttiden vid mållinjen. Du får därmed en nettotid. För startgrupp 1 gäller den officiella tiden från startskottet. Första deltagaren i mål är alltså loppets segrare. Nummerlappen skall bäras väl synlig på bröstet för erhållande av tid. Tidtagningen görs genom engångschip som är placerade på nummerlappens baksida. Rör inte detta!

SMS-TJÄNST

Deltagare i startgrupp med tidtagning som angett mobilnummer vid anmälan, får SMS med starttid, tid vid målgång samt för 10 km mellantider vid 2,5 km, 5km, 7,5 km och tid när spurtprisportalerna på Västerlånggatan passeras.

ÖVERDRAGSKLÄDER

Det finns möjlighet att kostnadsfritt lämna in överdragskläder, väskor och liknande i förvaringsdepån i Stadsparken (Arrangörerna ansvarar inte för värdesaker.)

STRÄCKA/STARTGRUPPER

På nummerlappen finns information om vald sträcka och startgrupp som du ska placera dig i vid start.

UPPVÄRMNING

För 2 km, 6 km, 6 km stavgång/gång och 10 km-deltagarna 10 minuter före första starttid, vid startområdet på Sven Eriksonsgatan. För 400 m Knattekretsloppets deltagare 5 minuter före respektive starttid kl. 10.15, 10.20 eller 10.25 vid startportalen på Lilla Brogatan.

TOALETTER

Toaletter (35 st) finns vid startområdet Sven Erikssongatan och efter målgång vid Hötorget, samt utmed banan för 6 km, 6 km stavgång/gång, och 10 km, vid Ramnasjön och på Norrby fritidsgård, och för 10 km dessutom vid Borås Arena.
Se toaletterna på kartan

START OCH MÅL

2 km, 6 km, 6 km stavgång/gång, och 10 km startar på Sven Eriksonsgatan (i höjd med Alphyddan). 400 m-deltagarna startar på Lilla brogatan i höjd med Hallbergsgatan. Mål för samtliga sträckor är på Allégatan (vid Rådhuset i höjd med Torggatan).

TÄVLINGSCENTRUM

Tävlings- och utställningscentrum finns på Stora Torget, Stora Brogatan och Torggatan. Vid Rådhusterrassen (Stora Torget) finns storbildskärm och uppträdanden under hela dagen. På Sandwalls plats, vid Viskan och i delar av stadsparken kommer det att vara familjeaktiviteter och föreningar som visar upp sin verksamhet. Se informations- och p-karta

BANOR, VÄTSKA, ENERGI

På samtliga vätskedepåer serveras Borås fina kranvatten och efter målgång finns frukt från Ica City.
Se karta över vätskestationerna

BORÅSKLASSIKERN

Som deltagare i något av de fem arrangemangen som ingår i Boråsklassikern, deltar du per automatik kostnadsfritt i Boråsklassikern och har då möjlighet att klara Boråsklassikern. Boråsklassikern är ett utomordentligt tillfälle att utmana Dig själv! Eller dina vänner, arbetskamrater etc. i klassikerns arrangemang som spänner över året. Du har klarat Boråsklassikern när du har genomfört fyra av klassikerns fem arrangemang inom 12 månader. Vi vill påstå att alla kan klara klassikern då den är anpassad för var och en efter sin egen förmåga! Låt detta bli din utmaning!
För mer info se.
borasklassikern.se

TÄNK PÅ MILJÖN

Hjälp oss att hålla rent och snyggt, sortera ditt avfall i de avfallskärl som finns utplacerade i tävlingsområdet.

SJUKVÅRD OCH MASSAGE

Sjukvård och massage finns i målområdet. Sjukvård finns också vid vätskekontrollerna och i startområdet samt via ambulerande MC/sjukvårdsteam.
Se informations- och p-karta

UNDERHÅLLNING PÅ SCENEN STORA TORGET OCH LÄNGS BANORNA

Det kommer att vara underhållning från scenen på Stora Torget under hela kretsloppsdagen och dessutom musik på ett stort antal platser utmed banan. På Sandwalls plats/Stadsparken erbjuder föreningar och organisationer olika uppvisningar och prova på aktiviteter.
Se hela programmet
här
Se karta över underhållning längs banorna

RESULTAT

Liveresultat presenteras på Kretsloppets hemsida. På storbildsskärmarna vid Rådhuset och vid Läktare mål visas målgångsbilder med rullande tid Resultatlistor publiceras i Borås Tidning 17 september och läggs ut på Kretsloppets hemsida. Deltagare i startgrupp med tidtagning som angett mobilnummer vid anmälan, får SMS med starttid, tid vid målgång samt tid när spurtprisportalerna passeras.

PRISER OCH PRISUTDELNING PÅ SCENEN STORA TORGET

Priser individuellt
6 km och 10 km. Prestationspriser delas ut till de sex bästa på 10 km och till de tre bästa på 6 km i herr- respektive damklassen som går först i mål. På 2 km-sträckan delas prestationspriser och Borås Tidnings pokaler ut till de tre flickor och tre pojkar i startgrupp 1 som går först i mål. (För startgrupp 2 och 3 gäller nettotid) och likadant prisbord). På 400 m och 2 km-sträckorna får dessutom alla deltagare medalj, värdekuponger och fribiljetter.

Priser lag En stor pokal går till segrande lag i klass 1, bästa företagslag i A). herr/mixklass B) damklass. Klass 2 bästa föreningslag i A). herr/mixklass B). damklass. För mer information och regler för de olika klassindelningarna, se komplett tävlingsinfo under rubriken LAGTÄVLINGAR.

Lag 2 km. Segrande lag i respektive startgrupp på 2 km får en fin pokal.

Borås Elhandels spurtpris gäller för sträckorna 6 km och 10 km. Kampen om spurtpriserna i Kretsloppet görs upp på klassisk sprinter- distans, 60 m, på Västerlånggatan utanför Borås Elhandel och Borås Energi och Miljö. Borås Elhandels spurtpriser går till den kille och den tjej på 10 km, 6 km och 6 km stavgång/gång som har bästa tid mellan spurtprisportalerna.

Prisbord 2017 Se prisbordet

Kretsloppslotteriet. Alla 6 km, 6 km stavgång/gång och 10 km deltagare som har anmält sig senast 30 juni har möjlighet att vinna fina priser från våra sponsorer. Du deltar i utlottningen med ditt startnummer som du får på startbeviset.

Utlottningspriser
Vinnarna av utlottade högvinster bland samtliga anmälda presenteras på scenen Stora Torget ca kl. 15.15 Borås Bils "bilpris" och Machusets iPad . Fullständig vinstlista presenteras på Kretsloppets hemsida måndagen den 18 september. Under dagen utlottas dessutom en mängd priser vid Kretsloppsbilen på Stora Torget.
Ej avhämtade priser hämtas, fr.o.m. 20 september, på Korpens Kansli, Allégatan 59, fram t.o.m. 31 oktober 2017.

Prisutdelningar. Presentation av vinnare och prisutdelningar sker efter respektive lopps målgång.
2 km individuellt och lag ca kl.12.00.
6 km individuellt ca kl.12.30
10 km individuellt och lag ca kl.14.45
Vinnare av spurtprissträckan (Borås Elhandels spurtpris) presenteras på hemsidan efter loppet.

HÅLL TILL HÖGER

Om du under loppet känner att snabbare löpare kommer ikapp så håll till höger så de kan passera på vänster sida.

UPPLYSNINGAR & TELEFON KRETSLOPPETS INFORMATION

Kretsloppets information och Nr-lappsavhämtning på Stora Torget torsdag 14/9 - lördag 16/9 Tel. 0725-67 50 59
Senaste information finns på hemsidan

RESULTAT

Liveresultat presenteras löpande under tävlingsdagen på bildskärmar och på Kretsloppets hemsida. På storbildsskärmarna visas målgångsbilder med rullande tider. Resultatlistor finns tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 17 september och alla resultat läggs upp under tävlingsinfo på Kretsloppets hemsida veckan efter loppet. Resultatlistor publiceras också i Borås Tidning 17 september. Deltagare i startgrupp med tidtagning som angett mobilnummer vid anmälan, får SMS med starttid, tid vid målgång samt tid när spurtprisportalerna passeras.

FLER FÅR CHANSEN ATT IDROTTA

När du deltar i Kretsloppet i Borås är du en del i att fler får chansen att ägna sig åt idrott. IK Ymer och Korpen samarbetar med ett 15-tal föreningar som ställer upp med över 500 ideellt arbetande funktionärer. Tack för att du väljer ett arrangemang där hela överskottet går tillbaka till idrotten. Du gör skillnad!

PRISER OCH PRISUTDELNING PÅ SCENEN STORA TORGET

Priser individuellt
6 km och 10 km. Prestationspriser delas ut till de sex bästa på 10 km och till de tre bästa på 6 km i herr- respektive damklassen som går först i mål. På 2 km-sträckan delas prestationspriser och Borås Tidnings pokaler ut till de tre flickor och tre pojkar i startgrupp 1 som går först i mål. (För startgrupp 2 och 3 gäller nettotid) och likadant prisbord). På 400 m och 2 km-sträckorna får dessutom alla deltagare medalj, värdekuponger och fribiljetter.

Priser lag En stor pokal går till segrande lag i klass 1, bästa företagslag i A). herr/mixklass B) damklass. Klass 2 bästa föreningslag i A). herr/mixklass B). damklass. För mer information och regler för de olika klassindelningarna, se komplett tävlingsinfo under rubriken LAGTÄVLINGAR.

Lag 2 km. Segrande lag i respektive startgrupp på 2 km får en fin pokal.

Borås Elhandels spurtpris gäller för sträckorna 6 km och 10 km. Kampen om spurtpriserna i Kretsloppet görs upp på klassisk sprinter- distans, 60 m, på Västerlånggatan utanför Borås Elhandel och Borås Energi och Miljö. Borås Elhandels spurtpriser går till den kille och den tjej på 10 km, 6 km och 6 km stavgång/gång som har bästa tid mellan spurtprisportalerna.

Prisbord 2017 Se prisbordet

Kretsloppslotteriet. Alla 6 km, 6 km stavgång/gång och 10 km deltagare som har anmält sig senast 30 juni har möjlighet att vinna fina priser från våra sponsorer. Du deltar i utlottningen med ditt startnummer som du får på startbeviset.

Utlottningspriser
Vinnarna av utlottade högvinster bland samtliga anmälda presenteras på scenen Stora Torget ca kl. 15.15 Borås Bils "bilpris" och Machusets iPad . Fullständig vinstlista presenteras på Kretsloppets hemsida måndagen den 18 september. Under dagen utlottas dessutom en mängd priser vid Kretsloppsbilen på Stora Torget.
Ej avhämtade priser hämtas, fr.o.m. 20 september, på Korpens Kansli, Allégatan 59, fram t.o.m. 31 oktober 2017.

Prisutdelningar. Presentation av vinnare och prisutdelningar sker efter respektive lopps målgång.
2 km individuellt och lag ca kl.12.00.
6 km individuellt ca kl.12.30
10 km individuellt och lag ca kl.14.45
Vinnare av spurtprissträckan (Borås Elhandels spurtpris) presenteras på hemsidan efter loppet.
Sammanfattning av de viktigaste punkterna i tävlingsinformationen.
Läs årets PM