NYA BANSTRÄCKNINGAR

Kretsloppet har förändrat bansträckningar inför årets lopp, där bansträckningen med ”milen i centrum” har blivit ännu mer centrumnära än tidigare års banor. Vi hoppas och tror att denna förändring skapar ett ännu mera tight lopp och kommer bli en positiv nyhet och upplevelse för alla deltagare. Se årets nya banor