NY STRÄCKA GÅNG/STAVGÅNG (6 KM)

Stavgång/gång klassen har blivit allt poplärare och växer för varje år. I årets Kretslopp införs nya bansträckningar som en del i att skapa ännu mera centrumnära banor. Årets Gång/stavgångssträcka som är 6 km har också fått ny starttid och startar i år kl.12.10
Se Info och nya banan