KRETSLOPPETS UTLOTTNING

Samtliga som anmält sig senast den 30 juni 2017 till antingen 6 km, 10 km eller 6 km stavgång/gång, deltar automatiskt i utlottningen av MacHusets träningspaket. Bland samtliga anmälda enligt ovan utlottas till en manlig deltagare och en kvinnlig deltagare, varsitt träningspaket från MacHuset, värde 12 960 kr. De två vinnarna presenteras här på Kretsloppets hemsida samt i MacHusets digitala medier den 5 juli. Vinnarna kontaktas för överlämnandet av vinsterna.

*Lotteriet är beviljat av Borås Stad

Kretsloppslotteriets vinnare
Anja Tornlund och Jonathan Ek