Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter, som samlas in genom vår webbplats.
Kretsloppet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på webbplatsen kretsloppetiboras.se.

Vilka uppgifter vi samlar in

När du besöker vår webbplats, använder våra tjänster respektive gör en anmälan, samlar vi in uppgifter om dig. Den information vi kan samla in är:
För- och efternamn
Adress (endast om du beställer diplom)
Telefonnummer
E-postadress
Födelsedatum
Kön

Rätt att begära information

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis en gång per kalenderår begära utdrag av dina egna uppgifter ur Kretsloppet i Borås register. Om du hittar någon uppgift om dig som är felaktig eller ofullständig ska du meddela oss.

Hur vi använder dina uppgifter

Uppgifterna sparas i vår kunddatabas och används för att: för att identifiera dig
för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner
för att kommunicera med dig gällande tävlingen
för att produktion av nummerlappar och publicering av resultatlistor
för att underlätta vid framtida bokningar

Vilka vi delar uppgifterna med

De uppgifter du lämnar till oss kan komma att lämnas ut till våra underleverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig bland annat om bolag som sköter drift och underhåll av våra IT-tjänster, hanterar betalningsförmedling, e-postutskick, tidtagningsfirman och Borås Klassikern. Underleverantörerna hanterar endast personuppgifter för vår räkning. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantörerna underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Dina personuppgifter lämnas inte ut till våra samarbetspartners för användning i marknadsföring.

Rätt till radering

Varje person har rätt be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.