SPRING AV EN ANLEDNING…

Var med och rädda haven!
Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.
Visste du att haven producerar hälften av allt syre på planeten? Att haven mår bra är avgörande för vår hälsa, matförsörjning och miljontals jobb- ja hela mänsklighetens framtid. Världens fisk håller på att ta slut då det snart är mer plast än fisk i haven!
Nu hjälps vi åt att stödja arbetet för att rädda haven.

Stöd arbetet inom den lokala cancersjukvården
Stiftelsen finansierar sin verksamhet genom donationer och gåvor från patienter, närstående och vänner till dessa och då speciellt i samband med minnesgåvor vid begravningar samt testamentariska förordnanden.
Pengarna går till vetenskaplig forskning relaterad till behandling av tumörsjukdomar, medicinsk forskning, omvårdnadsforskning och beteendevetenskaplig forskning, bidrag till utbildning av personer som verkar inom området cancersjukvård. Pengarna delas ut till personer verksamma inom sjukvården i södra Älvsborg.