KRETSLÖPARNA TESTADE KONDITIONEN


I slutet av mars gjorde våra Kretslöpare Jennie Svensson och Magnus Stedt ett första konditionstest på Avonova under ledning av Catharina Ramhult. Här kan du ta del av resultaten.

På Avonova använder man ett standardiserat test för att beräkna konditionen, med ett submaxiamalt test på en ergometercykel. Kortfattat så cyklar du först 4 minuter på en mycket lätt belastning, direkt följt av 4 minuter på ett tyngre motstånd som bestäms med hänsyn till ”fysiskt status”. Sedan beräknas konditionen med en formel, baserad på pul-sen och motståndet du cyklat med.

Vid ett mer avancerat syreupptagningstest, en mer exakt mätning, kör du med en mask som mäter syreförbrukningen och du tar i tills du inte orkar mer. Testet på Avonova är be-tydligt enklare att utföra både för testledare och för försökspersonen, men har samtidigt visat ha en mycket stark korrelation med ett mer omfattande test.

43 och 38
Värdet du får på ett konditionstest kallas maximal syreupptagningsförmåga, eller VO2 max. Om du relaterar värdet till kroppsvikt får du enheten ml/min/kg, vilket anger hur många milliliter syre kroppen kan ta upp per minut per kilo kroppsvikt.
Ett konditionstest ger ett användbart riktmärke, att sätta i förhållande till rekommenderad
konditionsnivå utifrån ett hälsoperspektiv eller för en motionsprestation.

Förutom minskad risk för ohälsa så har man ett ökat välbefinnande, man orkar med både sitt arbete och det man vill på sin fritid, och man har lättare att få återhämtning – om man har ”tillräckligt” bra kondition.
För en arbetsgivare är det av intresse att medarbetarna är friska och har kondition för de krav arbetet ställer. Dålig kondition minskar effektiviteten.
För en idrottare/motionär som vill förbättra sig, t ex springa fortare, är konditionen till stor del avgörande.

Testvärde 35 rekommenderas som lägsta normvärde för alla vuxna, oavsett ålder. Då den fysiska arbetsförmågan minskar med stigande ålder med i genomsnitt 0,4 ml/min/kg per år är det en fördel att sikta på att ha ett högre testvärde i unga år. I praktiken innebär detta att om man strävar efter att minst ha testvärde på 35 vid 65 års-ålder bör man vid 30-års ålder ligga på runt 48. Detta förutsätter dock att konditionen underhålls. På testet som genom-fördes fick Jennie ett värde på 43 ml/min/kg och Magnus 38 ml/min/kg.


Individanpassat träningsprogram

Efter genomfört test blev både Jennie och Magnus intervjuande av Catharina.
Utifrån deras resultat och intervjun arbetar Catharina fram ett individuellt anpassat trä-ningsprogram.

– Jennie är redan igång och tränar regelbundet så för hennes del handlar det om att in-troducera intervallträning. Magnus är än så länge på en mer grundläggande nivå, så fokus för honom är att komma igång och få in kontinuiteten i träningen innan vi höjer in-tensiteten, berättar Catharina.

Taggade
Många tror att ett konditionstest innebär att springa som en idiot så länge man orkar, för att sedan falla som en fura när testet är över. Därför är det intressant att bevittna när Jen-nie och Magnus genomför konditionstestet på ergometercykel som sker under kontrolle-rade och lätt flåsiga former. Det blir en rolig utmaning att följa våra Kretslöpare och se om de kan utveckla sin kondition med hjälp av löpningen. Precis innan Kretsloppet kommer de genomföra samma test igen, för att kunna jämföra sina resultat.

– Jag har aldrig varit såhär taggad på träning i hela mitt liv, säger Magnus efter testet.

– Det ska bli spännande med intervaller. Jag ska prata med Catharina om hur långa och många intervaller jag ska köra, berättar en förväntansfull Jennie.

Se Jennie och Magnus träningsprogram