KRETSLOPPET INFÖR ÅTERBETALNINGSGARANTI OCH ÖVRIG VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID- 19.

Vid Kretsloppets hemsidas öppnande den 25 april, är det 4 och 1/2 månad kvar till årets Kretsloppsarrangemang 10 – 12 september. I dagsläget planerar vi för att Kretsloppets olika arrangemang Stafetten 10/9, Specialloppet 11/9 och Kretsloppet 12/9 ska kunna genomföras planenligt. Detta förutsätter att läget i början av september har normaliserat sig och myndigheterna då har lättat på dagens restriktioner. Vi följer naturligtvis utvecklingen noggrant och förhåller oss till myndigheternas rekommendationer och beslut.

Kretsloppets återbetalningsgaranti
För att det inte ska råda någon tvekan att redan nu kunna ta ställning till att anmäla sig till årets olika Kretsloppsarrangemang, har Kretsloppet beslutat att införa en återbetalningsgaranti gällande anmälningsavgiften i sin helhet. Vi har dessutom beslutat att flytta fram datumet för anmälningsavgiftens höjning från 1/7 till 24/8, för att underlätta för alla deltagare att kunna anmäla sig. Om något av Kretsloppets tre arrangemang trots våra ansträngningar inte kan genomföras 10/9-12/9 pga. myndigheternas restriktioner gällande coronaviruset (covid-19), gäller denna återbetalningsgaranti.

Hur sker återbetalning vid inställt lopp?
Om Kretsloppet, vilket vi inte hoppas och tror ändå måste” kasta in handduken”, kommer samtliga som har anmält sig få ett nyhetsmejl senast 15 september. Där framgår fullständig information om hur och när återbetalning av anmälningsavgiften i sin helhet sker. Kretsloppet kommer då stegvis i detta nyhetsmejl informera om de val som finns gällande återbetalningen, som var och en har att ta ställning till och när dessa senast skall vara gjorda.

Med förhoppning om att vi syns på årets Kretsloppsarrangemang
Stafetten 10/9
Specialloppet 11/9
Kretsloppet 12/9

Tillsammans för “Folkhälsan”

Hälsningar Tävlingsledningen