Registrering av nytt lag!

Företag, föreningar, skolor, kompisar - bilda lag och delta tillsammans i årets stora löparfest! Ett lag kan ha obegränsat antal deltagare. Ett lag kan vara blandat (män och kvinnor) och bestå av deltagare från olika sträckor, från såväl 5 km, 5 km stavgång/gång och 10 km (ni kan alltså blanda ett lag med deltagare från dessa sträckor!). Alla kan vara med, det finns en sträcka för var och en! För de yngre - 2 km kan lagen vara mixade eller bestå av enbart pojkar eller flickor, från såväl skolor som föreningar och kompisar.

Lagtyp
Betalningssätt

Lagnamn
Kontaktperson

Mobilnummer
E-postadress

Lösenord