KRETSLOPPET STÄLLER IN OCH TAR SIKTE PÅ 2021

Vad händer nu för dig som är anmäld och betalat anmälningsavgift för dig/er till något av Kretsloppets arrangemang 10 -12 september 2020.

  1. Under augusti färdigställer Kretsloppet ett system på Kretsloppets hemsida/min sida där du ska göra ditt val gällande din/er anmälan och anmälningsavgift. 11/9 2020 kommer du erhålla ett personligt mejl innehållande information och instruktion hur du gör ditt val på “min sida”. Du kommer här kunna välja mellan följande tre alternativ:
    1. Efterskänk inbetald anmälningsavgift sin helhet eller valfritt belopp av inbetald anmälningsavgift till Kretsloppet och på så sätt bidra till Kretsloppets möjlighet att genomföras 2021.
    2. Flytta fram din/er anmälan att gälla för 2021.
    3. Önskar inbetald anmälningsavgift återbetald i sin helhet.

  2. Ditt val enligt alternativen i punkt 1. kommer du kunna göra från 11/9 – 30/9 2020. För de som inte gjort något val senast den 30/9, så gäller att dessa anmälningsavgifter tillfaller Kretsloppet.

  3. Under perioden 1/10 – 15/10 2020 kommer Kretsloppet genomföra återbetalning i enlighet med ditt val till det konto som du använt vid inbetalning av anmälningsavgift alternativt flytt av din anmälan till att gälla för 2021. Om du gjort detta val. (kommer du i så fall erhålla bekräftelse via mejl på att din anmälan är genomförd för 2021).