OM KRETSLOPPET

Kretsloppet i Borås ägs och arrangeras av Korpen Borås. Alltsedan starten för elva år sedan är Kretsloppet en löparfest med en stark miljöprofil där kretsloppstanken, kretsloppsarbetet står i fokus och miljöarbetet i Borås lyfts fram. Vi arbetar ständigt med miljön i fokus, och försöker miljöpröva alla delar inom eventet och satsningar som genomförs. Kretsloppet i Borås är miljöcertifierat av organisationen “Håll Sverige rent”.
Vårt mål med Kretsloppet i Borås var och är, att runt Kretsloppet skapa ett evenemang som engagerar hela familjen, allmänhet, företag, föreningar och organisationer, ja helt enkelt ett event för alla! Under senare år har Kretsloppet utvecklats till att omfatta en hel vecka av aktiviteter inom miljöområdet, och inför 2020 års Kretslopp är det inte något undantag.
Här följer några exempel på vad som erbjuds i slutet av årets Kretsloppsvecka.

VÅR HÅLLBARHETSPOLICY​

Kretsloppet i Borås är en av stadens mest välbesökta folkfester som får hela staden att bubbla av liv och rörelse. Ett viktigt event för Borås som stad som engagerar familjer, företag, föreningar, påhejande publik och omkringliggande affärer, restauranger och caféer.
Redan från starten 2009 har Kretsloppet haft ett tydligt miljöfokus och varit ett miljömärkt event enligt ”Håll Sverige rent”. Korpen Borås är arrangör och genomför loppet tillsammans med samarbetspartners, leverantörer och idrottsföreningar. Målsättningen är att tillsammans med våra partners skapa en gemensam affärs- och samhällsnyttan före, under och efter genomfört event. Gemensamt fokus är att genomföra en tävling med fokus på löparglädje, hållbarhet, hälsa- och miljö.

Arrangemangets syfte är att:

 • Främja folkhälsan och motivera löpare i alla åldrar att delta.
 • Aktivera och inspirera företag/organisationer till det interna friskvårdsarbetet.
 • Bidra med ekonomiska medel till medverkande föreningars verksamhet och ungdomsidrotten.
 • Fungera som en plattform som ger partners, företag och leverantörer möjlighet att visa upp sitt miljö- och hälsoarbetet och att tillsammans med Kretsloppets stärka sitt varumärke i ett positivt sammanhang.

Vår hållbarhetspolicy innebär att Kretsloppet ska:

 • Genomföras ekonomiskt hållbart för att ekonomiska medel ska kunna utbetalas till medverkande föreningar.
 • Redan i avtalsprocessen med partners och leverantörer lägga grunden för ett hållbart samarbete och event
 • Påverka andra aktörer att arbeta för hållbarhet genom att ställa krav på sponsorer, samarbetspartners och leverantörer.
 • Verka för att gynna flera olika idrotter/föreningar med en jämn fördelning mellan flick- och pojkgrupper.
 • Gynna lokala leverantörer vid inköp av material och mat.
 • Servera ekologisk/närproducerad/miljömärkt/Fairtrade-märkt mat i så stor utsträckning som är möjligt.
 • Inför, under och efter eventet samordna transporter och använda partners som kan uppvisa ett aktivt hållbarhetsarbete.
 • Erbjuda källsortering och många sopkärl inom tävlingsområdet och utmed banan.
 • Arbeta aktivt för att minska avfallsmängden varje år.
 • Vara ett inkluderande event för alla, gäller lika mycket för våra löpare som till våra partners, leverantörer, föreningar och funktionärer.
 • Aktivt arbeta för att material och rekvisita återanvänds år från år.
 • Minska användningen av engångsartiklar och give aways.
 • Kommunicera regelbundet med vår målgrupp via digitala medier.
 • Arbeta med plogginggrupper och städgrupper inom tävlingscentrum och utmed banan.
 • Ständigt arbeta för att hitta nya lösningar som minskar vårt miljömässiga avtryck.

KRETSLOPPETS MÅLGRUPP
Sedan startskottet 2009 har över 65 000 löpare deltagit på någon av våra banor.

5609 deltagare
deltog i Kretsloppet 2019
95% av löparna kan rekommendera andra att delta
92% upplever arrangemanget som bra eller mycket bra
54% av deltagarna är kvinnor
75% av löparna är i åldern 25-45 år

STARK KOMMUNIKATION HELA ÅRET
8600 individer
tar emot Kretsloppets nyhetsbrev
Över 30 000 antal besök på hemsidan
1 650 antal följare på sociala medier
Kostnadsfria träningskvällar från april till oktober.
Digitala föreläsningar för sponsorer, företag och löpare under 2021
700 radiospottar, mars-september, samt redaktionella inslag
15-20 annonser i bland annat BT och löpforum

Vår målsättning är att alla skall kunna uppleva vår löp- och folkfest och att vi endast lämnar vårt löpsteg efter oss. Hoppas att ni är med oss och skapar löparglädje från april till oktober.