KRETSLOPPET 5 KM HERRAR - 2011

Namn Efternamn Klubb/företag Kön Födelseår Tid Startnummer Placering
Ubaid Eusuf Zai AB Bostäder Man 1984 00:24:48.4 5126
William Björklund Man 1997 00:27:12.9 5127
Emil Nilsson Atea Sverige AB Man 1991 00:29:18.7 5139
Ulf Tallmyr Atea Sverige AB Man 1965 00:53:13.7 5134
Kjell Hjalmarsson Atea Sverige AB Man 1954 00:46:12.5 5136
Andreas Firat Atea Sverige AB Man 1992 00:29:33.9 5138
Markus Kalsson Man 1997 00:30:08.4 5153
Vincent Sörling Man 1999 00:24:03.9 5151
Filip Blom Man 1997 00:31:00.3 5163
Albin Karlsson Man 1983 00:31:46.6 5161
Erik Wasselius Man 1974 00:52:46.6 5156
Johan Frändeby Man 1983 00:29:14.0 5076
Per Rydberg Man 1958 00:31:23.8 5075
Patrik Bohlin Man 1977 00:38:24.7 5070
Tim Frisk Man 1999 00:29:47.8 5086
Elias Peters Man 1999 00:33:55.1 5083
Gunnar Peters Man 1949 00:33:56.1 5085
Albin Larsson Hestrafors Man 1999 00:23:05.0 5069
Göran Lund Man 1971 00:35:47.4 5061
Dane Liberg Man 1938 00:33:39.8 5062
Mikael Kleman Atea Sverige AB Man 1968 00:53:14.6 5132
Bengt Makkonen pro Man 1966 00:21:09.8 5102
Andras Kovacs Man 1977 00:27:19.4 5100
Urban Österlund Man 1970 00:34:43.4 5116
Emil Henriksson Man 1999 00:28:57.0 5105