Kretsloppet Speciallopp - laganmälan

Boende i Borås Stad

Borås Stad stöder Kretsloppets Speciallopp och subventionerar anmälningsavgiften för dig som är boende i Borås Stad.
Subventionen är på 100 kr så du som är boende i Borås Stad betalar endast 125 kr.

Boende i Marks kommun

Marks kommun stöder Kretsloppets Speciallopp och subventionerar anmälningsavgiften för dig som är boende i Marks kommun.
Subventionen är på 135 kr så du som är boende i Marks kommun betalar endast 90 kr.

Övriga

Anmälningsavgiften för övriga är 225 kr.