Västra Götalandsregionen deltar i Kretsloppet

Utmana dig själv och dina kollegor och delta i Kretsloppet den 12 september i Borås. Som anställd i VGR anmäler du dig via länken och springer eller går loppet för 420 kronor. Kretsloppet ingår i Regionklassikern. Ett lag kan bestå av allt från en person till ett obegränsat antal deltagare. Alla kan delta utifrån sin nivå och sträckorna på 10 km, 5 km och 5 km stavgång/gång, kan mixas hur som helst inom laget.

Så här startar ni ett lag eller anmäler er individuellt*:
  1. Fyll i lagnamn efter Västra Götalandsregionen (redan ifyllt) och samtliga kontaktuppgifter som efterfrågas.
  2. Du får nu ett bekräftelsemejl som innehåller inloggningsuppgifter till er lagsida och en ny anmälningslänk för deltagare.
  3. Bjud nu in alla på arbetsplatsen att delta i ert lag genom att du mejlar ut anmälningslänken för deltagare. Anmälningslänken gör att de knyts direkt till ert lag. Via denna anmälningslänk behöver de bara fylla i personuppgifter, och vissa uppgifter för loppet som val av sträcka m.m. Deltagaren får ett bekräftelsemejl med inloggningsuppgifter till min sida och du får som lagkapten ett bekräftelsemejl på att personen anmält sig till ert lag.
  4. Vill du anmäla flera lag så går du in på länken igen, efter du har slutfört registrering av det första laget. Man anmäler ett lag åt gången.
*Vill du endast anmäla dig själv till loppet behöver du ändå skapa ett lag, enligt instruktionerna ovan. När du skapat ett lag lägger du till dig själv som deltagare. Tillsammans ser vi fram emot en härlig löpar- och folkfest lördagen den 12 september.

Arbetsgivare

Förvaltning
Arbetsplats

Lagtyp

Lagnamn
Kontaktperson

Mobilnummer
E-postadress

Lösenord