VI STÖDJER - SVENSK NATUR

Vi har i år valt att stödja den svenska naturen då hotet mot våra arter och ekosystem ökar, framförallt på grund av klimatförändringar. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bidra till att rädda hotade arter och bevara Sveriges biologiska mångfald.
Ni väljer valfritt belopp att skänka och gör det enkelt i samband med din anmälan till Kretsloppet.